Privacy
Welkom
Home Nederlands
De Muziekdoos

DISCLAIMER

DISCLAIMER

PRIVACY

Disclaimer website www.temple-group.be

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Gebruik van de website www.temple-group.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Temple-Group bvba zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Temple-Group bvba   garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Temple-Group bvba  wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden

Op de website van Temple-Group bvba  staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Temple-Group bvba  niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Prijzen en voorwaarden

De op de website vermeldde prijzen(altijd in Euro) en voorwaarden zijn indicatief en louter ter informatie. Zij kunnen te allen tijde door Temple-Group bvba  worden gewijzigd zonder voorafgaandelijke verwittiging. Temple-Group bvba kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor drukfouten of de verkeerdelijke weergave van prijzen en/of voorwaarden omwille van technische redenen. Elke transactie is onderwerp van een individuele overeenkomst die onderhevig is aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Temple-Group bvba.


Productinformatie

Temple-Group bvba  doet haar uiterste best om beeldmateriaal van en technische informatie over haar producten op de website zo goed mogelijk weer te geven. Zij kan echter nooit verantwoordelijk worden gesteld indien de beeldvorming of de technische informatie van de producten afwijkt van de realiteit. 


Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)berusten bij Temple-Group bvba. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Temple-Group bvba. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.


Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.


Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Maatschappelijke Zetel van Temple-Group bvba.


  

CONTACT

HOME

BANQUETING

PRESENTATIES

DE MUZIEKDOOS